Eydehavn Gressbane

Gressbanen på Eydehavn er IL Sørfjells idrettsanlegg og består av fotballbane og klubbhus.

IL Sørfjells fotballbane og klubbhus

Banen ligger på det man tidligere kalte Nesmyra. I 1921 inngikk EIF en kontrakt med A/S Arendals Fossekompani om leie av Nesmyra. Grunnleien ble satt til kr 1 pr. år. Klubbhuset ble bygget i 1925 til en pris av kr. 4000. Klubbhuset bestod da av avkledningsrom , dusj og redskapsrom.

Gressbanen på Nesmyra ble under krigen brukt til potetåker og grønnsakhage. Et møysommelig arbeid begynte for å få den til å bli idrettsbane igjen. Arbeidet med nytt klubbhus startet høsten 1958. Hele bygget kom på ca. kr. 100 000. De økonomiske bidragene kom fra kommunen, fabrikkene og tippemidler. Klubbhuset ble dermed helt gjeldfritt. I mars 1989 ble tomta gitt i gave fra Arendals Fossekompani AS til Sørfjell.

I 1995 ble det besluttet å bygge ut og renovere det gamle klubbhuset.