Exiles er det eneste skuespillet til James Joyce, som i hovedsak er husket for sine romaner. Skuespillet bygger på historien «The Dead», som er den siste novellen fra Dubliners, det første store verket til Joyce. Produksjonen av skuespillet ved Abbey Theatre ble avvist av W. B. Yeats. Den første oppsetningen av stykket i London var i 1970, da Harold Pinter iscenesatte det ved Mermaid Theatre.

Skuespillet har vist seg å være det minst medgangsrike av alle Joyces utgitte verker, med tanke på både kritikere og publikum – bare Chamber Music er i nærheten i popularitet. Skuespillet er omtalt av Padraic Column: «...Kritikere mener Exiles ikke er like henrivende som Portrait of the Artist eller like innholdsrik som Ulysses ... De har merket seg at Exiles har formen til et Ibsenstykke, et verk utledet av den store norske dramatikeren».