Eusthenopteron

Eusthenopteron var en kjøttfinnefisk som levde for 385 millioner år siden. Den er stamfaren til alle tetrapoder, inkludert mennesker. Amfibiene stammer fra denne fisken. De første amfibiene var panserpadder, som skulle utvikle seg til Lissamphibia (moderne amfibier) og amnioter.

Eusthenopteron foordi
Modell av en Eusthenopteron
Evolusjon fra Eusthenopteron til Acanthostega og Ichthyostega

Eusthenopteron tilhørte beinfiskene. Den spiste plankton (planteplankton og dyreplankton) og smådyr. Den la også egg i vann. Ynglene (larvestadiet hos fisker) var dyreplankton. Før trodde forskere at Eusthenopteron kunne gå på land ved å bruke finnene sine. Nå tror de at Eusthenopteron ikke kunne gå på land ved å bruke finner, og at den levde i vann og pustet ved hjelp av gjeller.