Euromissile HOT

panservernmissil

HOT (Haute subsonique Optiquement Téléguidé) er et panservernmissil fra konsernet Euromissile, et fransk-tysk samarbeid. Det har vært i produksjon siden 1978.

HOT 3

Systemet er et anti-tank missil-system opprinnelig utviklet for å møte kravene fra et felles tysk-fransk anbud for hæren. Det ble utviklet av daværende Bölkow (tysk firma) og Nord Aviation (fransk firma), for å erstatte det eldre SS.11 wire guided missile-systemet som var i bruke i begge land. Et par år senere fusjonerte Bölkow med MBB mens Nord fusjonerte med Aérospatiale. Disse to firmaene dannet så senere selskapet Euromissile for å utvikle og produsere missilene MILAN, Roland og HOT.

Dette firmaet (som nå heter MBDA), er et joint-venture-selskap for franske og tyske forsvarsindustri-selskaper.