Etterslag

Etterslag er et musikkuttrykk.[1] Et etterslag kan være avslutningsvendingen i en trille og består da av undersekund og hovedtone.[1] Etterslag kan også være et ornament i musikk fra barokken og etter det i romantisk klavermusikk.[1] Etterslaget inntrer da i slutten av en tones varighet og leder over til eller foregriper neste tone.[1] I jazz og nær beslektet musikk angir etterslag en kraftig markering først og fremst i slagverket av det andre og fjerde taktslaget i firedelt takt.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e Levin, Robert, Arntsen, Ella og Alsvik, Otlu Marie, red. (1983). Musikken og vi. 1 : A - Lassú. [Oslo]: Cappelen. s. 139. ISBN 8202090016.