Etiske retningslinjer for statstjenesten

Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Etiske retningslinjer for statstjenesten utgis av kommunal- og moderniseringsdepartementet og gjelder for alle statlige forvaltningsorganer.[1] Retningslinjene utgis med kommentarer av fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Retningslinjenes innholdRediger

 1. Generelle bestemmelser
  • Om hensyn til statens innbyggere og statens omdømme
 2. Lojalitet
  • Lydighetsplikt overfor arbeidsgiver
  • Rapporteringslikt overfor arbeidsgiver
  • Plikt til effektivt å utnytte statens ressurser
 3. Åpenhet
  • Offentlighetsprinsippet i staten
  • Aktiv opplysningsplikt for staten
  • Ansattes ytringsfrihet om statens virksomhet
  • Ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten
 4. Tillit til statsforvaltningen
  • Habilitetsplikt
  • Forbud mot ekstraerverv/bierverv som er uforenlig med statens interesser
  • Forholdsregler ved overgang til stillinger utenfor staten
  • Varsomhet ved kontakt med tidligere kollegaer
  • Forbud mot å ta imot gaver eller fordeler
  • Forbud mot å tilby gaver eller fordeler
 5. Faglig uavhengighet og objektivitet

ReferanserRediger

 1. ^ «Etiske retningslinjer for statstjenesten». Regjeringen. 26. april 2012. 

Eksterne lenkerRediger