Det Etiske Råd

(Omdirigert fra «Etisk Råd»)

Det Etiske Råd er en dansk organisasjon som ble dannet den 1. januar 1987 for å arbeide med spørsmål omkring kunstig befruktning og rådgi Folketinget og helsemyndigheter i etiske spørsmål. Derutover skal Det Etiske Råd skape debatt om bio- og genteknologier som berører mennesker, natur, miljø og næringsmidler.

Der er 17 ulønnede medlemmer av rådet. De er utpekt på grunn av sin interesse for etiske spørsmål.

Ni medlemmer utpekes av et særlig utvalg i Folketinget, Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, mens fire medlemmer utpekes av innenriks- og helseministeren, ett medlem av miljøministeren, ett medlem av ministeren for næringsmidler, landbruk og fiskeri, ett medlem av ministeren for vitenskap, teknologi og utvikling og ett medlem utpekes av økonomi- og næringsministeren.

Sammensetningen skal sikre at såvel legfolk som fagfolk er representert i Rådet, og at der i Rådet kun er én mer av det ene kjønn enn av det annet. Fagfolk behøver i denne sammenheng ikke ha det minste med etikere,[klargjør] filosofer eller lignende som har belegg for å treffe etiske avgjørelser, men derimot leger, sykepleiersker, teologer, etc.

Formannen for Det Etiske Råd utnevnes av innenriks- og helseministeren etter innstilling fra det nevnte folketingsutvalg.

Medlemmer Rediger

Rådets medlemmer pr. 12. januar 2011:

Tidligere medlemmer Rediger

Eksterne lenker Rediger