Estivering

Estivasjon er når dyr går i dvale på grunn av sterk hete eller tørke, noe som oftest forekommer i løpet av sommermånedene. Det skiller seg slik fra hibernering eller vinterdvale. Uttrykket kommer fra det latinske ordet aestas som betyr «sommer».

snegler under estivasjon i Australia.