Erytrocyttkonsentrat

Eryttocytkonsentrat er blod hvor man har fjernet 60-80% av blodplasma (blodvæske uten celler), alle trombocytter (blodplater) og en del av leukocyttene (hvite blodlegemer). Det blir tilsatt salt (NaCl), adenosin, glukose og mannitol (SAGMAN-blod). På norske sykehus blir det ofte kalt «SAG».

En enhet eryttrocytkonsentrat fremstilles av 450ml +/- 10% blod fra en blodgiver.

Egenskaper av en enhetRediger

Volum 240-320 ml
Hemoglobin 40/enhet
Leukocyter <106/enhet
Lagringstid 35 dager
Oppbevaringstemperatur 4 +/- 2 oC

BrukRediger

Erytrocyttkonsentrat gis ved:

  • Symptomgivende anemi
  • Hb < 7-9 g/dl
  • Blodtap > 20-30% av kroppens blodvolum

Gir man en enhet til en person med 70 kg kan man forvente at Hb (Hemoglobinverdi i blod) øker med 0,7 g/dl.

Før det gis blod må man sjekke AB0-forliklighet. Det gir informasjon hvilken type (AB0 og Rhesus) blod som kan gis for at mottakeren ikke får en alvorlig tranfusjonsreaksjon.

Valg av blodtype ved transfusjon:

ABO

Pasient Giver
0 0
A 0 A
B 0 B
AB 0 A B AB


Rhesus

Pasient Giver
positiv negativ og positiv
negativ negativ