Erobringen av Kronborg

Erobringen av Kronborg var en beleiring og erobring av den danske festningen Kronborg under Karl X Gustavs andre danske krig. Festningen ble erobret den 6. september 1658.

Bombingen av Kronborg

ForløpRediger

Rundt 400 mann med rundt 90 kanoner var garnisonen i Kronborgs festning da svenskene under Carl Gustaf Wrangel kom dit 16. august 1658.

Kronborg var et stor og firkantet, med høye tårn og bygd i granitt. Festningen som fremst var bygd for forsvar mot havet fungerte også mot landstyrker. Festningens store kanoner skjøt ut prosjektiler som gjorde store skader både på byen og de svenske soldatene. En stor brann brøt ut i byen Helsingør rett ved.

Svenskene som ikke ventet så stor motstand og innledet en beleiring av festningen. Litt grovere kanoner og mortarer ble sendt etter fra Landskrona og Malmö. De svenske soldatene begynte å bygge et batteri etter Erik Dahlbergs instruksjoner som samtidig hadde ansvaret for Beleiringen av København.

Fra svensk side beskjøt man Kronborg både dag og natt med de våpnene man hadde fått frem. Festningen ble langsomt forvandlet til ruiner. Den 6. september kapitulerte danskene etter en langvarig beleiring av festningen. Halvparten av de danske soldatene var da døde eller sårede.

For svenskene innebar beleiringen mye tapt verdifull tid, men de materielle gevinstene var store. I festningen fantes det mye våpen, 77 brukbare kanoner, over 37 tonn krutt og 1 000 tønner med proviant. I tillegg fikk svenskene kontroll over det viktige Øresund.