Eritreas grunnlov

Emblem of Eritrea (or argent azur).svg
Eritreas politiske system

Eritreas grunnlov er Eritreas konstitusjon. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Eritrea. Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt, den utøvende makt og den dømmende makt.

I mars 1994 etablerte den provisoriske regjeringen i Eritrea et konstitusjonelt kommisjonen. Den resulterende grunnlov ble innført i 1997, ett år senere enn planlagt. Selv om grunnloven er ratifisert, har det ennå ikke fullt implementert, og valget har ikke blitt holdt, til tross for ratifikasjon av valgloven i 2002.