Epleys manøver

mot krystallsyke

Epleys manøver kan kurere benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV). Det er en forlengelse av Dix-Hallpikes test.

UtførelseRediger

Først gjør man Dix-Hallpikes test: Man kan utløse et anfall av BPPV ved at man roterer pasientens hode 45 grader mot den syke siden og litt bakover mens han sitter på undersøkelsesbenken. Deretter tippes vedkommende raskt bakover til liggende stilling, med hodet litt under horisontalplanet. Hodet holdes her i 30 sekunder, innen hvilke anfallet melder seg om pasienten har BPPV. Pasienten er i denne stillingen for fortsettelsen med Epleys manøver.

Deretter fortsetter man med følgende: Etter Dix-Hallpikes test vrir man pasientens hode 90 grader mot den friske siden, og så ytterligere 90 grader (hvilket innebærer at man må rotere hele pasienten). Til slutt reiser man pasienten opp i sittende stilling (med hodet stadig rotert) og lar ham sitte der en liten stund.

Dette må ofte gjentas flere ganger for å gjøre pasienten helt frisk.

Lenker: Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1463-6 ut