Epigraf (fra ἐπιγραφή; «påskrift» eller «innskrift») er et eldre faguttrykk for innskrifter fra antikk tid. Uttrykket er til en viss grad gått ut av bruk. Den historiske hjelpevitenskap som befatter seg med slike antikke innskrifter ble kalt epigrafikk, og fagfolkene innen feltet kalles epigrafer.

I overført betydning kan sitater som innleder kapitler i en bok bli kalt epigrafer.