Enkeltskuddspistol

Enkeltskuddspistol er en pistol som lades med en patron mellom hver avfyring. Den har normalt ingen våpenmagasin, og kan naturlig nok ikke avfyre halv- eller helautomatisk ild.

FP-45 Liberator

Eksempel på enkeltskuddspistol er FP-45 Liberator.