Enhanced Messaging Service

Enhanced Messaging Service, EMS, er en utvidelse av SMS-standarden. Mobiler med EMS-støtte har mulighet til å sette inn enkle bilder i svart/hvitt og monotone ringetoner i SMS-meldinger. Standarden er støttet av de fleste mobilprodusenter med unntak av Nokia, som har sin egen standard. Da MMS gir bedre mulighet til å sende fargebilder og polyfone ringetoner, har ikke EMS-meldinger blitt spesielt vanlig.