Engelsk engelsk

Engelsk engelsk[1][2] (eller engelsk talt i England) viser til det engelske språket slik det tales i England.

Det er mange forskjellige aksenter og dialekter i England. Andre betegnelser som viser til engelsk slik det blir talt i England er blant annet: anglo-engelsk[3][4] og engelsk i England. [5] Den relaterte betegnelsen britisk-engelsk har «alle tvetydighetene og spenningene som ligger i ordet «britisk» og som et resultat kan det brukes og tolkes på to forskjellige måter, mer i store trekk eller mer snevert, innenfor en rekkevidde fra sløring og tvetydighet»,[6][7] men brukes for det meste kun til å beskrive særtrekk ved engelsk engelsk, walisisk engelsk, skotsk engelsk og irsk engelsk.

Fotnoter og referanserRediger

  1. ^ English, a. og n." The Oxford English Dictionary. 2. utgave. 1989. OED Online. Oxford University Press. 4. apr. 2000 http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50075365
  2. ^ Trudgill (2002), s. 2.
  3. ^ Tom McArthur, The Concise Oxford Companion to the English Language. Besøkt via encyclopedia.com.
  4. ^ Google books
  5. ^ Tom McArthur, The Concise Oxford Companion to the English Language. Besøkt via encyclopedia.com.
  6. ^ Ifølge Tom McArthur i Oxford Guide to World English (s. 45)
  7. ^ Oversettelse av Wikipedia for anledningen, originaltekst: «all the ambiguities and tensions in the word "British" and as a result can be used and interpreted in two ways, more broadly or more narrowly, within a range of blurring and ambiguity»