Endergon reaksjon

kjemisk reaksjon der forandringa i fri energi er positiv

En endergon reaksjon er en ikke-spontan kjemisk reaksjon som krever et arbeid for å gå.[1] At reaksjonen er ikke-spontant betyr at Gibbs frie energi har en positiv verdi, det vil si ∆G > 0. Et eksempel på en endergon reaksjon er når vann henfaller til hydrogen og oksygen av en elektrisk strøm. Motsetningen til endergone reaksjoner er eksergone reaksjoner.

Endergone reaksjoner forveksles i blant feilaktig med endoterme reaksjoner som er spontane reaksjoner (∆G < 0) som opptar varme.

KilderRediger

  1. ^ Olle Östling, lektor, Forsmarks skola.