Embetsmannskandidat på provinsnivå

Provinskandidat, eller embetsmannskandidat på provinsnivå (tradisjonell kinesisk: 舉人, forenklet kinesisk: 挙人, pinyin: jǔrén), eller «anbefalt mann», var en tittel som ble benyttet i eldre tider i Kina i forbindelse med rekruttering til offentlige embeter. Tittelen har hatt forskjellig innhold til forskjellige tider.

Under Han-dynastiet (ca 200 f.Kr. - 200 e.Kr.)Rediger

Under Han-dynastiene var det ingen eksamen til grunn for utvelgelsen av kandidatene, som ble utvagt av en administrativ leder i de enkelte fyrstedømmer.

Under Tang- og Song-dynastiene (ca. 600 - ca. 1200)Rediger

Under Tang- og Song-dynastiene ble tittelen benyttet om kandidater som hadde avlagt Jìnshì-eksamenen (進士科).

Under Ming- og Qing-dynastiene ca 1400 - ca. 1900Rediger

Etter Wang Anshis reformer fikk tittelen Jìnshì-eksamenen (進士科) den status den hadde under Ming- og Qing-dynastiet, altså en sentralt administrert, høyere embetseksamen, og kandidater som hadde bestått Xiāngshì-eksamenen (郷試) fikk i stedet tittelen 舉人. Xiāngshì-eksamenen (郷試) ble administrert på provinsnivå hvert tredje år.