Elulykker og strømskader

Elulykker og strømskader brukes på et vidt spekter av ulike skader knyttet til strømulykker. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet i sitt arbeid, men det forekommer også at andre personer utsettes for denne type ulykker. I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død. Ytre og indre forbrenning, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er eksempler på mulige helseeffekter. De fleste strømulykker ender bra, men både høy- og lavspent strømulykker kan medføre små skader, alvorlige skader eller dødsfall. Mange av dem som utsettes for strømulykker får senskader, som psykiske plager, nerveskade, eller muskel- og skjelettlidelser. Slike symptomer og skader kan utvikle seg over tid, gjerne uker, måneder eller år etter ulykken. Det er derfor viktig at alle som har vært utsatt for en strømulykke oppsøker helsevesenet, både av medisinske, og trygde- og arbeidsrettslige årsaker.[1]

Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er arbeidsgiver, eller den som eier det elektriske anlegget som er ansvarlig for at ulykker blir meldt til DSB. Meldingen skal skje elektronisk, men alvorlige ulykker skal også meldes pr. telefon.[2]

Type skaderRediger

  • Strømgjennomgang er strøm ledet gjennom en persons kropp (elektrisk støt), for eksempel fra hånd til hånd eller hånd til fot. Strøm gjennom for eksempel bare en hånd regnes ikke her som strømgjennomgang (for eksempel fra finger til finger). Strømgjennomgang kan oppstå dersom det er feil på elektriske anlegg/utstyr eller dersom man kommer i direkte kontakt med spenningsførende deler.
  • Lysbue er en høytemperatur lysende elektrisk utladning over en spalte eller sprekk («gnist»), som gjerne oppstår som følge av en kortslutning. Temperaturen i en lysbue kan bli på flere tusen grader, avhengig av strøm, spenning og metalltype. En lysbue kan dermed medføre store skader på personer som befinner seg i nærheten. Brann kan også oppstå på grunn av den høye temperaturen.

ReferanserRediger

  1. ^ «Elsikkerhetsportalen». Arkivert fra originalen 2. september 2018. Besøkt 10. oktober 2018. 
  2. ^ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Eksterne lenkerRediger