Elu, hĕla, hĕlu eller sĕla er en gammel form for det indoariske språket singalesisk, og et av de middelindoariske språk. Det er populært omtalt som hĕla sinhala, som betyr «opprinnelig singalesisk». Elu var i motsetning til sanskrit et folkelig språk med en tilsvarende rolle som prākrit hadde i India. Det er uvisst om språket oppstod i India eller om det helt og holdent oppstod på Sri Lanka. Organisasjonen Hela Havula er en litterær paraplyorganisasjon som forsvarer bruk av ord i elu fremfor det tilsvarende vokabular i sanskrit.

Elu karakteriseres blant annet med en forkjærlighet for korte vokaler, deaspirasjon og utelukkelsen av sammensatte konsonanter – egenskaper som er vanlige i sanskrit og andre former for prākrit, f.eks. pāli.

Autoritetsdata