Elkana

Wikipedia-pekerside

Elkana er navnet på flere personer i Bibelen. Mest kjent er Samuels far.

1. En av Levi stamme, og stamfar til en ved navn Berekja.

2. En sønn av den opprørske levitten Korah.

3. En etterkommer av Korah, stamfar til Samuel.

4. En stamfar til Samuel, nevnt som oldesønn av nr. 3.

5. En stamfar til Samuel, nevnt som tipptippoldesønn av nr. 4.

6. Samuels far, en levitt som var etterkommer av Korah og som bodde i Ramatajim i Efraim. I det første kapittelet i 1. Samuelsbok kan man lese om at han hadde to koner, Hanna og Peninna. Peninna hadde barn, men det hadde ikke Hanna. Da de drog opp til Tabernakelet hvert år pleide Hanna å be om å få barn. Til sist ble hun bønnhørt og ble mor til Samuel og fem barn til. Elkana og Hanna lot Samuel innvie til en spesiell form for tempeltjeneste fra han var meget liten. Han bodde da sammen med prestene og hjalp til ved møteteltet.

7. En som var portvakt da David sørget for at Paktens ark ble ført til Jerusalem.

8. En som tjente ved hoffet til kong Akas.