Paktens ark, eller paktkisten, (ארון הבריתhebraisk: aron habrit) er beskrevet i Den hebraiske Bibelen som et skrin av akasietre som var 2,5 alen langt, 1,5 alen bredt og 1,5 alen høyt (1 alen ≈ 50 cm). Arken var kledd i rent gull både innvendig og utvendig. Lokket var i massivt gull. På toppen var det to kjeruber med utslåtte vinger som så mot hverandre. Fra stedet mellom kjerubene ville Herren tale med Moses. To staver var festet til skrinet, slik at det kunne bæres. Paktens ark var en viktig gjenstand som sto i Tabernakelet og siden i Tempelet. Arken og dets gjemmested er beskrevet i Klagesangene som Israels skjønnhet.

Arken bæres inn i Tempelet i Jerusalem
En digital gjenskaping av Paktens ark, slik den kan ha sett ut.

Innhold

rediger

Skrinet skal ha vært bygget på ordre fra Moses, etter detaljerte instrukser fra Herren, og skulle inneholde de to steintavlene som han fikk på fjellet Sinai hvor de ti bud var skrevet, Arons stav, og manna. Dette skjedde under ørkenvandringen mens de var på vei fra Egypt til «det lovede land». (2. Mos 25,10 ff.) Siden nevnes det at det ikke var noe annet i arken enn steintavlene. Gud hadde skrevet de ti bud på steintavlene, og de var derfor av uvurderlig verdi for israelittene.

Hellig

rediger

Arken kunne ifølge skriftene ikke bæres av noen andre enn de levittene (tempeltjenerne) som hadde det som oppgave. Arken var den helligste gjenstanden i tabernakelet, og den var også det helligste i Salomos tempel. Den var plassert i «det aller helligste» (rommet), og det var kun ypperstepresten som hadde adgang. Han gikk inn i det aller helligste en gang i året for å ofre for folkets synd. Ifølge Bibelen ble arken en gang tatt av filisterne den gang Eli var dommer over Israel. Samuel ble dommer etter Eli. Israelittene tok senere arken tilbake, og den kom deretter til Kirjat-Jearim hvor den ble i flere år. I Davids regjeringstid ble den ført opp til Jerusalem på en vogn. Så holdt den på å falle av vognen, og en person tok tak i arken for å rette den opp slik at den ikke skulle falle ned. Han døde på stedet. Arken ble oppbevart i et telt utenfor slottet resten av Davids regjeringstid før den ble satt inn i Salomos tempel da det ble bygd. I tempelet ble arken anbrakt mellom to store gullkjeruber.

Sporløst borte

rediger

I Bibelen er Paktens ark sist referert til i forbindelse med babylonernes inntog i Jerusalem i 587 f.kr. Da Nehemja og Esra sørget for at tempelet ble gjenreist, var ikke lenger paktens ark i det aller helligste.

Mange teorier

rediger

Paktens ark er en gjenstand mange har forsøkt å finne opp gjennom århundrene. Den mest utbredde teorien er at Paktens ark ikke ble tatt ut av Jerusalem da tempelet ble ødelagt i år 587 f.kr. Teorien er at Paktens ark fremdeles er under tempelhøyden i Jerusalem, men forskere som har lett der, har ikke funnet den.

Den etiopisk-ortodokse kirke hevder å være i besittelse av arken. Den oppbevares angivelig i et kapell ved Vår Frue Maria av Zion-katedralen i Aksum erkebispedømme.

En annen teori er at tempelridderne skal ha samlet alle de hellige skattene og gjemt den et sted som bare stormesteren og skattemesteren skal ha visst om.

Den kontroversielle amatørarkeologen Ron Wyatt påsto at han hadde sett både arken og steintavlene i en hule under Kristi korsfestelsessted Golgata. Dette kan imidlertid ikke bekreftes av andre.

Den norske Shakespeare-forskeren Petter Amundsen har fremsatt en teori om at Paktens ark er begravet på Oak Island i Nova Scotia.[1]

Arken i populærkultur

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger