Elektronisk vern

Elektronisk vern er militære tiltak for å verne seg selv eller egne styrker mot fiendens bruk av det elektromagnetiske spektret, som blant annet inkluderer bruk av kommunikasjonshjelpemidler som bytter frekvens kontinuerlig for å beskytte egen kommunikasjon mot forstyrring og avlytting. Den meste vanlige formen for EV er jamming og bruk av chaff og narrebluss for å avlede et missil.

Det kan også inkludere bruk av kommunikasjonshjelpemiddel som bytter frekvens kontinuerlig (for eksempel spredt spektrum) for å verne eget samband mot forstyrring og avlytting.