Elektrokortikografi

Elektrokortikografi er registrering av hjernens elektriske aktivitet direkte på hjernes overflate. Registreringen foregår vanligvis med strip-elektroder" som er tynne plastbånd med 4-6 elektroder med en centimeters mellomrom eller med Matte( i de fleste andre land kalt Grid). Matte er en tynn plastplate med opp til 8x8 elektroder (dvs 64 elektrodepunkter). Registreringene kan foregå under hjerneoperasjoner eller elektrodene kan opereres inn og pasienten går med dem i inntil flere uker (ofte kalt intrakraniell registrering eller subdurale elektroder da de ofte plasseres under den harde hjernehinnen duramater ) for at man skal kunne registrere epileptogen aktivitet. Ved noen tilfeller vil man stikke tynne elektroder inn i hjernen for å undersøke strukturer man ikke kommer til med subdural elektroder. Se også elektroencefalografi.