Elektrisk gjerde

Elektrisk gjerde er et stengsel utført som et gjerde med en eller flere strømførende ledere. Vanligvis brukt med moderat spenning for å holde husdyr inne på et begrenset område, men også kjent fra fengsler og fangeleirer hvor det kan brukes høyere spenning.

Moderne batteridrevet generator for strømgjerde.

HusdyrholdRediger

Spenningene som brukes er moderate og tilpasset dyrene som skal kontrolleres. De fleste dyr er forsiktige i møte med elektriske strømgjerder, mens andre kan være mer pågående. I enkelte tilfeller kan bruk av strømgjerder være av mindre nytte.