Eleftheria i thanatos

Eleftheria i thanatos (gr. Ελευθερία ή θάνατος, uttales [e̞.le̞f.θe̞.ˈri.ˌa ˈi ˈθa.na.ˌto̞s̠], «frihet eller død») er Republikken Hellas' nasjonalmotto. Det ble brukt som krigsrop under den greske selvstendighetskrig1820-tallet, av grekere som gjorde opprør mot osmansk styre. Utropet ble antatt som Hellas' nasjonalmotto etter selvstendighetskrigen. Den dag idag brukes det, og det uttrykkes visuelt ved de ni stripene (for utropets ni stavelser) i det greske flagget. Mottoet symboliserte, og symboliserer fremdeles, det greske folks uavhengighet.

Den armenske fedayee brukte slagordet «Azadoutioun gam mah», som er meningen i det greske nasjonalmotto oversatt til armensk, da den stod imot osmansk forfølgelse under det som også blir referert til som folkemordet på armenerne.

Se ogsåRediger