Eldrealarm

Eldrealarm er en innretning med en liten radiosender med alarmknapp i snor rundt halsen eller i en rem rundt håndleddet, som den gamle kan trykke på for å tilkalle hjelp. Radiosignalet går til en boks i boligen som automatisk ringer opp en vaktsentral eller pårørende slik at hjemmesykepleievakt eller andre alarmeres og rykker ut til pasienten.

De tidligste eldrealarmene hadde kun en personsøkesender slik at et familiemedlem eller en nabo kunne få signal på personsøkeren i lommen om den gamle trengte hjelp. De nyere eldrealarmene er koblet til telefonlinjen og ringer opptil 10 telefonnummere om det ikke svares. De har også ofte høyttaler og mikrofon og brukes som en høyttalende telefon. Dersom den gamle har falt på gulvet og ikke kommer seg opp, vil han ofte kunne snakke med vaktsentralen gjennom høyttaleren og mikrofonen.