Ekspansiv finanspolitikk

Ekspansiv finanspolitikk henviser til en økning i statens utgifter eller reduksjon i skattebeløp for å stimulere en lav- eller nedgangskonjunktur.

Ved høy arbeidsledighet kan myndighetene gripe inn med en ekspansiv finanspolitikk. Da forsøker de å øke samlet etterspørsel etter varer og tjenester ved å redusere skattene eller øke de offentlige utgiftene. Teorien er at om skattene senkes, får privatpersoner større kjøpekraft, etterspørselen i samfunnet stiger, og bedriftene øker produksjonen av varer og tjenester.

Problemet med at skattene senkes er mindre inntekter til staten, og det er heller ingen selvfølge at privatpersoner benytter økte inntekter ved lavere skatter til økt omsetning. Samfunnsgevinsten kan således være begrenset eller fraværende.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger