Eksfoliasjon

Eksfoliasjon innenfor geologi betyr avskalling. Prosessen fører til ytre avskalling på bergarten og kan skyldes forvitring eller trykkavlastning. Selve eksfoliasjonen skjer i sprekker i bergarten, en typisk eksfoliasjon kan skje ved bergarten sprekker opp som en løk langs sprekker som er parallelle med overflaten.

Geologisk eksfoliasjon av granitt i Enchanted Rock State Natural Area, Texas, USA