Ekmantransport er en naturlig prosess i havet som kommer av at hvert vannlag i havet drar med seg laget like under. Dermed vil bevegelsen til hvert vannlag være påvirket av bevegelsen til laget over. Kraften på hvert lag nedover i dypet vil derimot bli svakere og svakere, på lignende måte som lyd som forplanter seg gjennom luftpartikler blir svakere og svakere jo større avstanden blir. Navnet på prosessen er oppkalt etter den svenske oseanografen Vagn Walfrid Ekman.

Ekmantransporten er nært tilknyttet ekmanspiralen, der vind som blåser over en vannflate skaper en overflatestrøm som er vinkelrett ut til høyre fra vindretningen på den nordlige halvkule, og til venstre på den sørlige halvkule. Strømretningen dreier derimot mot venstre (høyre i sør) nedover i dypet, slik at middeltransporten over hele dypet er 45 grader til høyre (venstre i sør) for vindretningen. Når slik transport oppstår bort fra en kyststripe, skaper dette oppstrømning av dypt, næringsrikt vann. Dette skaper ofte gode fiskeforhold i kystområder hvor dette fenomenet oppstår, som i havområdet utenfor Chile.

Se også Rediger