Eklektisisme (av gresk eklektikos «utvelgende»)[1] er en form for stilblanding. Det er en konseptuell tilnærming som ikke holder fast ved kun et enkelt paradigme eller et sett av regler. I stedet søker man løsninger med mulighet til å implisere og innarbeide flere ulike teorier, både innenfor form, stil og idé, der målet er å oppnå komplementær innsikt i studiet av et objekt eller tolkning av et tema.

Innenfor filosofien benyttes begrepet eklektisme i de situasjoner der det er ønskelig og ofte nødvendig å benytte ulike teorier med utgangspunkt i flere filosofer, for å oppnå en tilfredsstillende problemløsning med mulighet til praktisk anvendelse. Innen filosofi kan eklektisk kalles multifaktoriell, og en eklektisk analyse karakteriseres ved at man analyserer en helhet som summen av dets deler. Eklektisk tenkning betraktes da som det motsatte av dialektisk (der argument/filosofiretninger settes opp mot hverandre).[2]

Referanser Rediger

  1. ^ «eklektisisme», Bokmålsordboka
  2. ^ Kaiser, Lars; Ölander, Magnus, red. (1999): Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, ISBN 91-44-00944-5