Eierinntekt

Eierinntekt i norsk skatterett er en kapitalinntekt underlagt en høyere effektiv beskatning når den er opptjent av fysisk person som er skattemessig hjemmehørende i Norge. Eierinntekt omfatter utbytter, utdeling fra deltakerlignede selskaper og gevinster og tap ved salg av aksjer og andeler i deltakerlignede selskap.[1]

Fysiske personers eierinntekt er som utgangspunkt gjenstand for den vanlige skattesatsen på alminnelig inntekt (22% for 2022), men inntektsgrunnlaget etter skjermingsfradrag oppjusteres først med en oppjusteringsfaktor. For 2022 er denne på 1,6. Effektiv beskatning av eierinntekt på fysiske persons hånd blir derfor 35,3% (1,6*22%). Ved et utbytte over skjermingsfradrag på 100 vil skatten dermed bli 35,3 (100 x 1,6 = 160. 160 x 22% = 35,3%).

ReferanserRediger