Eidetiker er en person som kan oppleve tidligere inntrykk eller fantasier like detaljert og tydelige som reelle sanseinntrykk. Det blir ofte beskrevet som fotografisk minne eller hukommelse.

Bildene som disse personene opplever blir projisert ut foran dem, men forveksles ikke med «virkeligheten». Fenomenet oppleves oftere blant barn enn hos voksne.

Ordet eidetiker kommer fra det greske ordet είδος/eidos som betyr bilde.

Kjente personer som er betegnet som eidetikere er bl.a. Mozart og Nikola Tesla.

KilderRediger