Eftf. (forkortelse for «efterfølgere») var tidligere et vanlig navneledd i firmanavn i Danmark og Norge. For selskap som ikke skilte mellom innehaveren av et firma og selve forretningsvirksomheten, var det vanlig at firmaet var navngitt etter navnet på innehaveren. «Eftf.» ble lagt til firmanavnet når innehaverens arvinger overtok. Et tilsvarende navneledd kan være og sønn(er), eller engelskspråklige varianter som «& Son(s)» (eller mer sjelden, «Daughter(s)»).

Eksempler

rediger
  • Ferdinand Brun Eftf., tidligere navn på Baker Brun
Autoritetsdata