Effektkjøring

Effektkjøring er et begrep som brukes innen vannkraftproduksjon. Begrepet er ikke entydig definert, men bakgrunnen er at kraftverk kjøres med høyere produksjon når kraftprisene er høye og vice versa. Dette innebærer at kraftverkene kjøres med raskere start og stopp enn naturlige hydrologiske prosesser, og at man får hyppigere endinger enn naturlig[1].

ReferanserRediger

  1. ^ Bakken, T. H., Forseth, T. & Harby, A., red. (2016). Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. (PDF). Trondheim. ISBN 978-82-426-2834-3.