Edelmetallkontrollen

Edelmetallkontrollen var et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som ivaretok kontrolloppgaver i forbindelse med lovgivningen om merking av edelmetaller. Edelmetallkontrollen ble opprettet og drev sin virksomhet i henhold til edelmetalloven. Den siste tiden ble kontrollvirksomheten utøvet av den private stiftelsen Teknologisk Institutt på oppdrag fra departementet.

Edelmetallkontrollen ble ledet av et styre på tre medlemmer, der bransjen og forbrukerne var representert. Styret ble oppnevnt av departementet for tre år av gangen. Departementet utpekte leder for styret, og styret tilsatte en edelmetallguardein som daglig leder.

Edelmetallkontrollen var selvfinansiert og fikk sine inntekter ved tilskudd fra Norges Gullsmedforbund, Norges Urgrossistforening og Norges Urmakerforbund, samt årlige avgifter fra enhver som fremstilte eller omsatte varer av edelmetall.

Eksterne lenkerRediger