Erklæring

(Omdirigert fra Ed)
«Ed» omdirigeres hit. For annen bruk, se ED.

En erklæring er en personlig bekreftelse på et forholds riktighet.

En erklæring kan være skriftlig eller muntlig. Muntlige erklæringer må normalt foregå i vitners nærvær for at de skal ha noen rettslig betydning. Skriftlige erklæringer blir bekreftet med en personlig underskrift fra den som avgir erklæringen.

Betegnelsen erklæring blir ofte brukt der det er tale om å avgi rettigheter til andre, f.eks. en avtale eller en servitutt.

En høytidelig erklæring avgitt i en bestemt rettslig form kalles ed.

Eksempler på formularer for utfylligRediger