ECPAT

frivillig forening for motkjempelse av misbruk av barn

ECPAT er et nettverk av organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn. Nettverket ble opprettet i 1990 og har sitt hovedkontor i Bangkok, Thailand. Nettverket har spesiell rådgivende status hos FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

Bokstavene i ECPAT står for "End Child prostitution, child Pornography And the Trafficking of children for sexual purposes". (Avslutt barneprostitusjon, barnepornografi og barnehandel).

ECPAT anslår at mer enn en million barn rundt om i verden er barneprostituerte, mange av dem lever i fangenskap og under slavelignende forhold. ECPAT arbeider for etablere et globalt lovverk som gir barn beskyttelse mot kommersielle seksuelle overgrep. ECPAT arbeider også blant barneprostituerte for å øke deres selvbevissthet, slik at barna selv settes i stand til å protestere mot overgrep.

ECPAT ble tildelt Raftoprisen i 1998 for sitt bidrag til å rette oppmerksomheten mot det faktum at også barn har menneskerettigheter.

Eksterne lenkerRediger