Dvergstjerne eller dverg kalles ulike typer mindre stjerner, som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre. Begrepet kan sikte til:

  • Dvergstjerne alene refererer til en hovedseriestjerne, en stjerne med luminositetsklasse V
    • En rød dverg er hovedseriestjerner med lav masse
    • En gul dverg er hovedseriestjerner med masser sammenlignbare med Solen. Solen er en gul dverg.
  • En blå dverg er en stjerne med liten masse som hypotetisk er en post-hovedserieform av en rød dverg
  • En hvit dverg er en stjerne bestående av elektron-degenerert materie, antatt å være i den siste fase av utviklingen av stjerner som ikke er massive nok til å undergå en Type II-supernova – stjerner mindre en rundt ni solmasser
  • En sort dverg refererer til en hvit dverg som har blitt så nedkjølt at den ikke lenger utstråler synlig lys
  • En brun dverg er i utgangspunktet stjerner som aldri har fått nok masse til å starte fusjonsprosessen i kjernen