Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten.

Formel rediger


 

PV = Nåverdi av kontantstrømmer i slutten av periode t

Se også rediger