En dupp er en flytende gjenstand som i hovedsak brukes til meitefiske. Duppen har to hovedformål; den holder agnet flytende på en forhåndsbestemt dybde, og den fungerer som nappindikator.

Forskjellige dupp-typer.

Det finnes mange forskjellige typer dupper som brukes under forskjellige forhold. De viktigste kriteriene for valg av dupp er agnets størrelse, om man fisker i strømmende eller stille vann, og sensitiviteten som kreves i oppsettet. Lange, tynne dupper er svært sensitive, større, mer avrundede dupper har større bæreevne (kan løfte tyngre agn), og kan kastes lengre.

Det finnes også spesielle dupp-typer som er beregnet på å kaste fiskefluer, ikke agn.