Du ömma fadershjärta

svensk salme

«Du ömma fadershjärta» er en svensk salmetekst diktet av Lina Sandell-Berg i 1859. Den har fire åtteradige vers og synges, som A-melodi i meterklasse 111, til samme melodi som hennes «Dig, Herre Gud, är ingen» og «Gud älskar utan like» og B-melodien til «Jag lyfter mina händer» av Johan Georg Lotscher.

Publisert rediger

 • Sionstoner 1889 som nr. 663 under tittelen «Erfarenheter i bättringen och tron»
 • Hemlandssånger 1892 som nr. 14 under tittelen «Guds lof och tilbedjan»
 • Nya pilgrimssånger 1892 som nr. 12 under tittelen «Om Guds försyn»
 • Svensk söndagsskolbok 1908 som nr. 203 under tittelen «Guds barns trygghet»
 • Lilla psalmboken 1909 som nr. 166 under tittelen Lovsånger
 • Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 under tittelen «Guds faderlige vård»
 • Svensk söndagsskolsångbok 1929 som nr. 133
 • Sionstoner 1935 som nr. 483 under tittelen «Trosliv och helgelse»
 • Sions Sånger 1951 som nr. 31
 • Förbundstoner 1957 som nr. 19 under tittelen «Guds härlighet och trofasthet: Guds trofasthet»
 • Sions Sånger 1981 som nr. 91 under tittelen «Guds nåd i Kristus»
 • Lova Herren 1988 som nr. 21 under tittelen «Guds godhet och fadersomsorg»

Innspilling rediger

 • Valens Solistkor med orgel av Ferdinand Knudsen. Dir.: Sverre Valen. Som «Du ømme fadershjerte». Utgitt på EP-platen Deilig er jorden (HMV 7EGN 58) i 1965.[1]

Referanser rediger

 1. ^ Se plateetiketten