Drammensdistriktets Skogeierforening

Drammensdistriktets Skogeierforening (DS) ble etablert den 12. november 1907 av skogeiere langs Drammensvassdraget for å organisere tømmersalget. DS ble senere organisert i Norges Skogeierforbund. I 1999 slo DS seg sammen med Vestfold-Lågen Skogeierforening og dannet Vestviken Skogeierforening, som i 2000 slo seg sammen med Nedre Glommen Skogeierforening og dannet Viken Skog.

LitteraturRediger