En dramaturg er en person som utfører dramaturgisk arbeide i forbindelse med en teater-, radio- eller filmproduksjon.[1]

I Norge, Danmark, Sverige og Tyskland samt en rekke andre land er det tradisjon for at teatrene har ansatt dramaturger som litterære og/eller kunstneriske rådgivere. I tysk teater har dramaturgen tradisjonelt en mer fremtredende kunstnerisk rolle enn i skandinavisk teater. Ved skandinaviske teatre har dramaturgen først og fremst vært en litterær konsulent/rådgiver for teatersjefen og regissører. Denne rollen har likevel endret seg, og den kunstneriske rådgivningen har blitt mer fremtredende. Dramaturgen deltar gjerne i planlegging av repertoar, men dette er teatersjefens ansvarsområde – eventuelt i samråd med et kunstnerisk råd, bestående av dramaturger og representanter for teaterets kunstneriske personale.

Dramaturgens oppgave er å komme med forslag til materiale et teaterprosjekt kan bygges på, tradisjonelt er dette både nye og eldre dramatiske tekster. Dramaturgen skal vurdere i hvilken grad ulike stykker passer til teatrets kunstneriske profil og intensjoner.

Når man har valgt hva som skal spilles, vil det i det videre være dramaturgens ansvar å bearbeide de tekstene som skal spilles gjennom oversettelse, omskrivninger og strykninger. En dramaturg kan også bidra med historiske og andre kontekstuelle analyser av teksten. Hun kan bidra til utvikling av konseptet (tolkningen) for hvordan en tekst kan settes i scene. Hun følger også iscenesettelsesarbeidet, som rådgiver for regissøren (produksjonsdramaturg) og eventuelt også skuespillerne. I norsk institusjonsteater har dramaturgens rolle endret seg fra å være en litterær konsulent til å bli en mer praksisorientert produksjonsdramaturg. Fra å være konsentrert om dramaets struktur og virkning, har dramaturgens ansvarsområde utvidet seg til også å omhandle sceniske fortolkninger og virkemidler. Man kan si at dette har utviklet seg i takt med at teatrets arbeidsmetoder har endret seg og blitt flere, særlig de siste 20 til 30 årene i norsk sammenheng. Dessuten har også teatrets egenart - det som foregår fysisk på scenen - blitt vektlagt mer og mer jevnt over hele teatrets praksisfelt. Litteraturen er dermed bare én bestanddel av teaterforestillingens dramaturgi. Dramaturgens oppgaver har derfor blitt flere eller mer omfattende.

Et annet viktig område for dramaturgen kan være formidling til publikum gjennom nett-, katalog- og programartikler, og å formidle bakgrunnsmateriale om forestillinger til mediene. En dramaturg kan også planlegge og gjennomføre seminarer og debatter i forbindelse med forestillinger.

Utdannelse

rediger

En dramaturg vil ofte være akademisk utdannet (vanligvis teatervitenskap) og kan derfor noen ganger også holde forelesninger ved universitetet. En dramaturg kan fungere som et bindeledd mellom den akademiske teatervitenskapen og det praktiske teater.

I Norge undervises det i dramaturgi ved de fleste drama- og teater eller dramarelaterte utdannelser ved høyskoler og universiteter. I utlandet finnes det høyere dramaturgiutdannelser ved Universitetet i Århus i Danmark og ved DAMU i Praha, Tsjekkia.

Referanser

rediger
  1. ^ Leinslie, Elisabeth (20. februar 2018). «dramaturgi». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 5. april 2018. 

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger