Doctor juris

akademisk grad brukt i Norge og Danmark (1479-2008)
(Omdirigert fra «Dr.juris»)

Doctor juris (forkortet dr. juris eller dr.jur.) er en tradisjonsrik betegnelse på en juridisk doktorgrad, og i nyere tid særlig betegnelsen på den juridiske forskningsdoktorgraden som ble brukt i Danmark og Norge. Graden er en av de tre tradisjonelle doktorgradene i de klassiske universitetsdisiplinene med røtter fra middelalderens universiteter.

Danmark og Norge

rediger

Graden ble opprettet ved grunnleggelsen av Københavns Universitet i 1479. I Norge ble graden etter oppløsningen av den dansk-norske unionen formelt etablert med universitetsfundasen av 1824. Graden ble første gang tildelt ved Det Kongelige Frederiks Universitet i 1876. Totalt ble det tildelt 113 dr. juris-grader ved universitetet frem til 1999. Som følge av «Kvalitetsreformen» ble graden faset ut i Norge frem til 2008, og erstattet av philosophiae doctor (ph.d.).

Den dansk-norske graden er direkte sammenlignbar med den svenske graden juris doktor. Graden Doctor Juris finnes dessuten i Tyskland, men betegner der en noe lavere grad. I Storbritannia og USA finnes graden Juris Doctor (JD) som tilsvarerer en kandidatutdannelse.

I Danmark omtales graden gjerne som en høyere doktorgrad, for å skille den fra «den lavere doktorgrad» (ph.d.).

Autoritetsdata