Doyen (uttales doa-jen) er den av ambassadørene i et land som har hatt posten lengst. Doyen ivaretar det diplomatiske korps' felles interesser overfor oppholdslandets utenriksministerium og rådgir sine kolleger i for eksempel spørsmål om protokoll. I en del katolske land er Den hellige stols ambassadør (den pavelige nuntius) normalt doyen, uansett ansiennitet.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ Iver B. Neumann og Halvard Leira: Aktiv og avventende. Utenrikstjenestens liv 1905–2005, Oslo: Pax Forlag, 2005, s. 543.