Double Disc Court frisbee

DDC (Double Disc Court) er et lagspill i frisbee. Spillet består av to lag, med to spillere på hvert lag, samt to disker. Utfordringen i spillet er samspillet og «timingen» mellom de to lagkameratene.

Oversikt over banen

Banen rediger

DDC kan spilles utendørs og innendørs, med en bane etter målene på tegningen.

Regler rediger

Formålet med spillet er å lage så mange poeng på motstanderne som mulig. Spillet starter ved at en spiller på hvert lag holder en disk hver. En spiller ned fra tallet tre, på null (telleren sier "kast" istedenfor "null") må begge spillerne kaste disken over til sin motstanders bane. Reglene er enkle.

1) Det er kun tillat for ett lag å holde en av diskene i hånden om gangen. Hvis den ene spilleren holder en disk, må denne spiller kaste sin disk før dens medspiller griper neste disk.

2) Den som kaster disken må sørge for at disken flyter inn i motstanderens bane. Hvis disken (på noe tidspunkt) berører bakken utenfor motstandernes bane, er det poeng til motstanderne.

Poeng rediger

Poeng blir gitt etter følgende regler:

- Ett poeng pr. disk som lander i motstandernes bane, til motstanderne av det laget som har disken liggende i sin bane

- To poeng hvis motstanderne holder begge diskene samtidig, til motstanderne av det laget som holder diskene

- Ett poeng pr. disk som lander utenfor motstandernes bane, til motstanderne av det laget som kastet disken

(dette ble litt klønete skrevet, men jeg trur dere forstår)

Når en disk har truffet bakken, eller ett lag holder begge diskene samtidig, stopper spillet, og poeng deles ut. Deretter starter en ny omgang på samme måte som ved spillets start.

Hvordan er spillet rediger

Dette spillet krever stor koordinasjonsevne, samt dyktighet over disken. Her gjelder det å lure motstanderne med kombinasjoner av lange svevekast og raske kast mot bakken.