Åpne hovedmenyen
Nordøstkina (Dongbei)

Dongbei (kinesisk: 东北, pinyin: Dōngběi) er en kinesisk betegnelse på de tre mest nordøstlige provinser i Kina:

  1. Heilongjiang
  2. Jilin
  3. Liaoning

Disse tre provinser omfatter størstedelen av den historiske region Mandsjuria, og det er vanligere å kalle de tre provinser for Mandsjuria enn Dongbei.

Kinas regioner (inkl. Taiwan)
Den japanske marionettstaten Mandsjukuo (1932-1945, i grønt) tilsvarer bedre enn Dongbei det området som tradisjonelt betegnes som Mandsjuria