Domus Conversorum

Domus conversorum er også et navn på den delen hvor legbrødre bodde i klostre i middelalderen.

Domus Conversorum (Konvertitthuset) var en bygning i Chancery Lane i London, som fungerte som en institusjon for jøder som hadde konvertert til kristendommen i middelalderen. De fikk der et offentlig hjem og en lav lønn. Lederen for institusjonen var Master of the Rolls, og huset ble derfor også kjent som Rolls Chapel.

Institusjonen ble etablert i 1253 av Henrik III. I 1290 kastet Edvard I ut jødene fra England, og eneste måte å få bli var å konvertere til kristendommen. Det var da omkring åtti beboere, hvorav den siste døde i 1356. Det var få som fikk plass dere senere, bare 48 mellom 1331 og 1608.

Etter 1609 finnes det ingen registrerte beboere, men kapellanstillingen for institusjonen ble ikke avskaffet før parlamentet vedtok å gjøre det i 1891. På det tidspunkt hadde Master of the Rolls også blitt sjef for Public Record Office, som omkring 1838 tok i bruk bygningen som sitt første arkiv. På et tidspunkt mellom 1895 og 1902 ble bygningen, som hadde strukturelle svakheter, revet for å gi plass til en utvidelse av Public Record Offices nye bygning ved siden av.