Dominerende bølgelengde

Dominerende bølgelengde er et uttrykk som brukes for å beskrive øyets oppfatning av farger. Den dominerende bølgelengden angir fargens kulør, som sammen med metning og lyshet definerer fargen.

Den aktuelle fargen (x) har en dominerende bølgelengde på ca. 600 nm. Fargens komplementære bølgelengde på 485 nm ligger på samme linje på motsatt side av hvitpunktet.

Akromatisk lys har ingen dominerende bølgelengde, og oppfattes som gråtoner.